_

نمونه کار های تولید محتوای گرافیکی

_
لوگو ها

لوگو مانژ

لوگو  پتکا

لوگو گل رزیدنس

بــنــر گرافیکی

پست گرافیکی دیجاکس 

پست گرافیکی  پتکا

پست گرافیکی  پتکا

استوری اینستاگرامی

استوری  پتکا

استوری  دیجاکس

پست گرافیکی  پتکا

پست های اینستاگرامی

پست گرافیکی دیجاکس 

پست گرافیکی  پتکا

پست گرافیکی  پتکا

به کمک احتیاج دارید ؟
با واتس اپ در ارتباط باشید